Menüü

Kokkuvõte

Eestis on alates liikluskindlustuse süsteemi kehtestamisest 1993. aastal kehtinud kolm erinevat liikluskindlustuse seadust – 1992. aasta, 1995. aasta seadus ja 2001. aasta seadus – mida kõiki on nende kehtivuse ajal korduvalt muudetud. Hetkel töötab Rahandusministeerium välja uut kohustusliku liikluskindlustuse seaduse eelnõu.

Artiklis analüüsitakse liikluskindlustuse süsteemi arengut Eestis (kehtivat seadust ja kohustusliku liikluskindlustuse seaduse eelnõu), tuues välja autorite arvates probleemsed lahendused ja tehes ettepanekuid süsteemi muutmiseks. Võrdlevalt analüüsitakse alljärgnevate Läänemere riikide asjaomaseid seaduseid. Lisaks käsitletakse Soome uut liikluskindlustuse seaduse eelnõu. Samuti uuritakse Saksamaa liikluskindlustuse seadust, Saksamaa liikluskindlustust puudutavat määrust ja Austria liikluskindlustuse seadust tulenevalt asjaolust, et nende riikide õigus on palju mõjutanud Eesti õigussüsteemi.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse