Menüü

Kokkuvõte

Saksa Pandikirjapankade Liidu eestvedamisel toimuvad alates 2005. aastast kinnispandiõiguste paindlikkuse teemalised ümarlauakohtumised. Ümarlaua tööga oli 2012. aasta kevadel hõlmatud juba 29 riiki. Ümarlauas formuleeritud küsimused ja neile riikide kohta antud vastused võimaldavad eri riikide kinnispandiõiguste kvantitatiivset võrdlemist. Ümarlaua töö 2010. aasta tulemuste põhjal oli üldhinnangu alusel parimaks kinnispandiõiguseks Saksa tagatiskinnisvõlg (Sicherungsgrundschuld), millele järgnes napi vahega Eesti hüpoteek. 2012. aasta hinnangute alusel Eesti hüpoteegi koht langes, seda enamasti sundtäitmise ja pankrotiga seotud hinnangute osas. Käesolevas artiklis analüüsitakse, millised on need õigusnormid, mis ümarlaua töö uuemate tulemuste valguses tõmbasid Eesti hüpoteegi seni kõrgeid hinnanguid tagasi.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse