Menüü

Kokkuvõte

Eestis alustati intellektuaalomandi õiguse kodifitseerimisega 2012. aastal ning kodifitseerimise protsessi raames tegeletakse ka ärisaladuse kaitse tõhustamisega. Kodifitseerimise eesmärgiks on luua intellektuaalse omandi süsteem, mis oleks kooskõlas eraõiguse ja ülejäänud õiguskorraga. Tulenevalt asjaolust, et intellektuaalomandi õigused on pigem eraõigused, on mõistetav, et valdavalt on intellektuaalomandi kodifitseerimise töögrupi analüüsides lähtutud eraõiguslikest normidest. Samas on Eesti õiguskorras ärisaladuse regulatsioon ka karistusseadustikus ning oluline on tähelepanu pöörata ka ärisaladuse karistusõiguslikule regulatsioonile.

Käesolevas artiklis on autor käsitlenud põhiliselt kahte õiguslikku küsimust. Esiteks ärisaladuse olemus: kas ärisaladust tuleks käsitleda omandisarnase õigusena? Teiseks ärisaladuse karistusõiguslik regulatsioon: kas ärisaladus peaks olema karistusõiguslikult kaitstud ning kuidas? Artiklis keskendutakse ärisaladuse regulatsioonile lähtuvalt karistusõiguslikust vaatenurgast, millele Eesti õiguskirjanduses seni veel kuigivõrd tähelepanu pööratud ei ole.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse