Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "intellektuaalse omandi õiguse üldmõisted ja printsiibid"

Intellektuaalomandi reformist
Kristen Michal
2012 7, Lk 479 - 480
...Justiitsministeerium on teinud ja mida kavatseb teha intellektuaalse omandi valdkonnas. Tänavu mais korraldati Tallinnas......mis sobib hästi Eesti eraõiguse maastikule. Tartu Ülikooli intellektuaalse omandi dotsendi Aleksei Kelli juhitaval töörühmal...
Tööstusomandi õiguse kodifitseerimise väljavaated
Tanel Kalmet
2012 7, Lk 486 - 490
...õigussüsteemiga paremini integreeritud ja nüüdisaegsem intellektuaalse omandi seadustik. Seejuures ei käsitata kavandatavat......kasutajasõbralikumat intellektuaalomandi süsteemi, milles autorite ja intellektuaalse vara omanike põhiseaduslikud õigused on kaitstud...
Oluliste vahendite doktriini sisu sundlitsentsimise korral
Piibe Lehtsaar
2007 6, Lk 405 - 415
...teadmistele ja innovatsioonile suunatud infoühiskonnas intellektuaalse omandi osatähtsus järjekindlalt kasvab. Intellektuaalse......artikkel käsitlebki asjaomast konkurentsiõiguse ja intellektuaalse omandi kokkupuutepunkti Euroopa Ühenduse õigusruumis...
Kultuuritööstuse olemus ja selle osatähtsus rahvamajanduses
Anne Kalvi
2002 10, Lk 656 - 669
...maade mõjutamises, vabanemaks autoriõiguste rikkumisest, sh intellektuaalse omandi alasest piraatlusest.*31 Näiteks kutsub......igal aastal kindlaks riigid, mis ei taga piisavat intellektuaalse omandi kaitset. Tõsisematel juhtudel võidakse mõne riigi...
Eesti WIPO liikmeks
Heiki Pisuke
1993 4, Lk 93 - 93
...aastal suurejooneliselt tähistati, on tegelikult üks etapp intellektuaalse omandi alases rahvusvahelises koostöös, millele pandi......Vabariigis võeti poliitiline otsus ühineda rahvusvahelise intellektuaalse omandi kaitse süsteemiga vastu juba 20-ndatel aastatel...
Mis on intellektuaalne omand?
Heiki Pisuke
1993 1, Lk 10 - 11
...neid resultaate, mis tulenevad inimese vaimsest, intellektuaalsest tegevusest (ideed, luuletused, maalid, avastised......tehnoloogia jne.). Majandusliku ja juriidilise mõistena on „intellektuaalsel omandil“ tavakeelest hoopis erinev tähendus. Ladinakeelne...
Kas autori õigusi saab võõrandada?
Heiki Pisuke
1994 4, Lk 89 - 90
...oma loomingule põhiseaduse §39 tähenduses? Kas: 1 intellektuaalse omandi õigused on võõrandamatud õigused, seega autor......ainult litsentside (lubade) andmise teel; või (ja) 2 intellektuaalse omandi õigusi ei saa autorilt (leiutajalt) sundkorras...
Õiguste ammendumise doktriin Eesti tööstusomandi õiguskaitses
Jaak Ostrat
1999 8, Lk 407 - 410
...I Tööstusomandi õiguskaitse seadustiku eesmärgiks on anda uute ja kasulike......võimaluste põhimõttega. Seetõttu on reaalne tööstusomandi seadustik kompromiss kahe ülalmärgitud vastandliku......mehhanism*1, teisest küljest aga sisaldab tööstusomandi seadustik ka teatud piirangud sellele ainuõigusele...
1