Menüü

Kokkuvõte

Erinevatel aegadel ja eri paikades on prokuröride rollid väga varieeruvad. Prokuratuurid võivad olla kohtusüsteemi osad, põhiseaduslikud institutsioonid või täitevvõimu osad, nagu see ka Eestis on. Kuivõrd käesoleva artikli eesmärk on anda ülevaade meie prokuröride töödest ja tegemistest, keskendub artikkel siseriiklikule süsteemile, jättes üldise võrdleva analüüsi kõrvale. Artikkel koosneb kolmest osast – esmalt kirjeldatakse Eesti prokuratuuri kohta õigussüsteemis, teiseks räägitakse tänase prokuratuuri eesmärkidest ja väärtustest ning kolmandaks saab lugeda, miks prokuröri amet on valimist väärt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse