Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusharidus"

Kohtunike koolitusest Riigikohtu juures
Sirje Kaljumäe
1994 5, Lk 110 - 111
Kohtureform Eesti Vabariigis on riigi kohtusüsteemi seadnud olukorda, kus vajadus kohtunike järele on senisest suurem ja nii on kohtunikuametit pidamas küllalt palju inimesi, kellel eelnev vastva töö ...
Riigikohtu õigusteabe osakond
Anu Avi
1994 5, Lk 110 - 110
Riigikohtu õigusteabe osakond on loodud Riigikohtu infokeskusena, kuid ta võiks kujuneda ka kogu vabariigi kohtusüsteemi teabebaasiks. Osakonnas on sisuliselt kaks andmebaasi ja lähtuvalt sellest ...
Stuudium Euroopas
Raul Narits
1994 4, Lk 96 - 98
(Algus Juridica 1/1994, lk. 30) Rootsi Rootsis toimus peaaegu 20 aastat tagasi kõrgkoolireform, mis tagas süsteemi suurema sotsiaalse õigluse ja praktikaläheduse. Tsentraliseerimise kõrval oli reformi ...
Saksa õiguspraktikat jagub Eestissegi
Anne Kalvi
1994 4, Lk 100 - 100
Vestlusringis olid Forum Academicum Inter Nationes Roela asutajaliikmed dr. iur. Peter–Friedrich Krienitz (PFK) Hamburgist, Andrus Miilaste (AM) Tartust ning Juridica toimetaja Anne Kalvi (AK). AK: ...
Stuudium Euroopas
Raul Narits
1994 1, Lk 30 - 30
Piirid on Euroopas peaaegu avatud. Reisimine ühest maast teise muutub üha lihtsamaks. Tekkima peab „Euroopa siseturg“. Turule on aga alati asja inimesel. Nemad loovad turul atmosfääri ja on turul toimuva ...
Avatud Eesti Fondi õigusreformi toetusprogramm
Peep Pruks
1994 1, Lk 31 - 31
Avatud Eesti Fondi (edaspidi AEF) toetusel on 1994. aastaks käivitatud õigusalane toetusprogramm, mille põhisuundadeks on: * avaliku konkursi väljakuulutamine õigusalase õppekirjanduse saamiseks kõrgkoolidele; * ...
Tähtpäev õigusteaduskonnas
Anne Kalvi
1994 1, Lk 32 - 32
Õigusteaduskonna värske „ajalooraamatu“ lehekülgedel leidis märkimist 1994. aasta 27. jaanuar. Sel õhtul kella poole viie paiku anti õigusteaduse magistri teaduslik kraad Toomas Anepaio'le. Mag. iur ...
Eesti Õigustõlke Keskus alustas tööd
Liina Kesküla
1995 9, Lk 412 - 412
= Keskuse ülesanded Eesti Õigustõlke Keskus loodi selleks, et tagada valitsusasutustele seaduste heatasemeline tõlge nii eesti kui ka inglise keeles. Keskus avas oma uksed 4. septembril 1995. a Meie ...
Õigusalaseid andmebaase Internetis*
Mai Põldaas
1995 8, Lk 355 - 355
Järjest vähem on infovajaduse rahuldamine võimalik ühe raamatukogu või infokeskuse baasil. Seetõttu on oluline tunda kohalike võimaluste kõrval ka seda, missugust informatsiooni pakuvad raamatukogud ...
Õigusharidusest Prantsusmaal
Priit Pikamäe
1995 7, Lk 317 - 320
...õigusteaduskondades jättes siinkohal otseselt puudutamata õigushariduse omandamise võimalused teistes Prantsuse kõrgkoolides......õigusteaduskondades jättes siinkohal otseselt puudutamata õigushariduse omandamise võimalused teistes Prantsuse kõrgkoolides...
Õigusteaduse doktoriks USA-s
Anne Kalvi
1995 7, Lk 313 - 313
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetajad ei näita oma oskusi ja teadmisi ainult Eestis. Käesoleva aasta 9. juunil toimus sündmus, mis on eraldi äramärkimist väärt. Sel kuupäeval kaitses õigusteaduse ...
Eesti Õiguskeskus alustas
Anne Kalvi
1995 6, Lk 270 - 271
Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 260 11. juulist 1995.a. kinnitati Sihtasutuse Eesti Õiguskeskus põhikiri (RT I 119, 61, 1031). Idee - asutada Õiguskeskus ning pakkuda juristidele selle kaudu finantsabi ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  järgmine lehekülg»