Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "isikute paljusus võlasuhetes"

Autorongiga teises riigis põhjustatud liikluskahju: millise riigi õiguse järgi hinnatakse ühe kindlustusandja võimalikku tagasinõuet teise kindlustusandja vastu? Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-359/14 ja C-475/14
Karin Sein, Andrus Kattel
2017 3, Lk 149 - 155
...see, kuidas jaotub vastutus kahju eest vastutavate isikute ja nende kindlustusandjate vahel. *11 Kokkuvõtvalt......vastutavad, (b) kuidas jaguneb vastutus vastutavate isikute sisesuhtes ja (c) kuidas jaotub vastutus kahju tekitamise...
Korteriomanike kaasomandi eseme valitsemine
Rein Tiivel
2011 2, Lk 100 - 108
...Korteriomanike omavahelisi suhteid ja suhteid kolmandate isikutega reguleerivad KOS kõrval ka võlaõigusseadus *8 ...... Sellega anti korteriomanike ühisusele kolmandate isikutega toimuva õiguskäibe kergendamiseks piiratud varavõime kõrval...
Ettevõtte tehingulise ülemineku mõningaid aspekte
Martin Tamme
2003 6, Lk 400 - 407
... arhitektibüroo vms. Määravaks on siin, et vastavate isikutega on tellija sõlminud lepingu just töövõtja isiklike......kohtumenetlus, võib allesjäänud vara jagada õigustatud isikutele välja üksnes juhul, kui võlausaldajale on antud...
1