Menüü

Kokkuvõte

Teoorias, aga veelgi enam praktikas omab küsimus võlaõiguslike lepingute ühepoolse lõpetamise võimalustest võrdlemisi olulist tähendust ning seda eelkõige juhul, kui teine lepingupool lepingut rikub. Võrreldes varem kohtunud tsiviilkoodeksiga on võlaõigusseadus on selles valdkonnas olukorda põhimõtteliselt muutnud ja sätestanud kaks erinevat lepingu ühepoolse lõpetamise viisi: lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine. Artikkel tutvustab lepingu õhepoolse lõpetamise eri viise, nende sarnasusi ja erinevusi, peatub lepingu ühepoolse lõpetamise alustel, tagajärgedel, lepingu ühepoolse lõpetamise korral ja tähtaegadel. Eraldi käsitletakse võlaõigusseaduse rakendamist lepingute lõpetamisele. Et teemast oleks anda parem ülevaade, vaadeldakse artiklis lepingute lõpetamise temaatikat ka ajaloolises plaanis ja võrdlevalt teiste riikidega, samuti käsitletakse uue süsteemi aluseks olevaid allikaid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse