Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohtukulud halduskohtumenetluses"

Tõhusa õiguskaitse võimalikkus halduskohtumenetluses
Triin Biesinger
2018 3, Lk 184 - 196
...HKMS § 44 lg 1). Riigikohtu praktika kohaselt tuleb halduskohtumenetluses kaitstavate õiguste ja vabadustena mõista isiku subjektiivseid......suur osa kuludest kaebaja enda kanda. Seda, et halduskohtumenetlusest on kujunenud vägagi keerukas ja kaebaja jaoks kulukas...
Haldusmenetlusest halduskohtupidamise ja Hamburgini
Andra Pärsimägi
2001 8, Lk 562 - 571
...haldusasjades tõlgi kohus. 7.1. Uitmõte – kaebeõigusest ja kohtukuludest Eestis Põhiseaduse § 15 lõikes 1 sätestatud kaebeõigus......et kaotuse korral tuleb ka haldusasjas vastaspoole kohtukulud kanda. Kohtukulude kandmise risk ei tohi olla nii...
1