Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "liiklussüüteod"

Automaatne liiklusjärelevalve ja omanikuvastutus
Sten Lind
2008 3, Lk 139 - 152
2007. aasta sügisel valmis Justiitsministeeriumis liiklusseaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, politseiseaduse, võlaõigusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu ...
Lennundusjulgestuse õiguslikke probleeme
Silja Vöörmann
2004 6, Lk 410 - 417
Lennundusjulgestuse all mõeldakse rahvusvaheliste organisatsioonide ja eri riikide poolt kehtestatud nõudeid ja kasutusel olevaid meetmeid, ennetamaks ja tõkestamaks ebaseaduslikku sekkumist tsiviillennundusse ...
Ettevaatamatus – uuenev dogmaatikafiguur
Jaan Sootak
2003 2, Lk 92 - 106
F. Liszti psühholoogilise süüteomõiste järgi oli ettevaatamatus koos tahtlusega üks süüvorme, määratledes kergemeelsuse ja hooletusena teo subjektiivse omistamise alumise piiri. Psühholoogilise süümõiste ...
1