Menüü

Kokkuvõte

Selleks et süüteomenetluses saaks teha õige ja õiglase lahendi, on vaja toimunud sündmus objektiivselt rekonstrueerida ja selleks määratakse liiklusõnnetuse puhul vajadusel liiklusekspertiis. Põhiline, millega liiklusekspertiisi valdkonnas Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tegeletakse, on liiklustehniline ekspertiis ehk liiklusõnnetuse rekonstrueerimine. Mõnikord piisab sõidukite vastastikusest asendist ja asendist teel kokkupõrke hetkel, et menetleja saaks teha otsuse liiklusõnnetuse põhjustaja kohta. Teinekord, kui liiklusõnnetuses osalenud juht ületab lubatud liikumiskiirust, on menetlejal vaja hinnata selle põhjuslikku seost toimunud sündmusega. Juriidilise hinnangu andmiseks on menetlejal vaja kasutada liikluseksperdi eriteadmisi. Sellisel juhul teeb liiklusekspert täiemahulise arvutusliku analüüsi, kas ja kuidas liikumiskiiruse ületamine liiklusõnnetuse vältimist mõjutas. Liiklustehnilise ekspertiisi tulemuse alusel saab menetleja anda hinnangu, kas ja mis ulatuses oli lubatud liikumiskiiruse ületamine põhjuslikus seoses juhi liiklusõnnetuse vältimise võimalusega ehk liiklusõnnetuse põhjustaja võib olla hoopis teine pool, kui esmapilgul tundub, või ka mõlemad pooled. Ilma arvutusliku analüüsita ei ole võimalik lubatud liikumiskiiruse ületamise juhtumites poolte panust liiklusõnnetuse toimumisse objektiivselt hinnata ning menetleja võib jõuda liiklusõnnetuse põhjustaja suhtes valele tulemusele.

Artiklis on liiklusekspertide töö näitlikustamiseks toodud lühiülevaated liiklusekspertiisi aktidest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse