Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tsiviilkohtumenetlus"

Uue halduskohtumenetluse seadustiku rakendussätetest
Jaano Odar
1999 5, Lk 260 - 260
...see 1. jaanuaril 2000. Rakendussätetes on kirjas ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine. Just selles osas tundub olevat......siis ongi seadusandja muutnud seadust ja täiendanud tsiviilkohtumenetluse seadustikku §149 lõikega 6 järgmises sõnastuses...
1