Menüü

Kokkuvõte

Enamiku riikide deliktiõiguses on kehtestatud regulatsioon, mille kohaselt on juhul, kui on tõendatud kannatanu süü kahju tekkimises, võimalik hüvitise ulatust vähendada või selle väljamõistmisest keelduda. Artiklis analüüsitakse kannatanu süü kui kahjuhüvitise vähendamise alusega seonduvaid küsimusi, mis on tõusetunud seoses võlaõigusseaduse jõustumisega. Artiklis käsitletakse kannatanu süü mõistet, sealhulgas kannatanu süü eristamist olukorrast, kus kolmas isik tekitab kannatanule kahju kannatanu nõusolekul; kannatanu süü arvestamist eri õiguskordades, samuti uuritakse kannatanu tahtlikku tegu kui kahju vähendamise alust ning peatutakse deliktivõimetu kannatanu süü arvestamisega seonduvatel probleemidel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse