Menüü

Apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku“ eelnõu on Riigikogule üle antud

Autor:
Number 1993/2
Lk 38-39

Kokkuvõte

Eesti Vabariigi Põhiseaduse (RT 1992, nr. 26, art. 349) §-de 148 ja 149 sätete mõtte kohaselt tuleb isikutele tagada kohtulik kaitse kolmeastmelises kohtusüsteemis.

Käesoleval ajal on üheks suuremaks takistuseks kohtureformi teel asjaolu, et puudub apellatsiooni ja kassatsooni (kolmanda astme kohtuna) menetlus kord. Kui “Haldusõigusrikkumiste seadustikus” ja “Tsiviilkohtumenetluse seadustikus” on vastav menetluskord sätestatud, siis kriminaalkohtumenetluse seadustiku kehtestamise suhtes lähiaegadel ei ole paraku võimalik erilist optimismi üles näidata. See võib saada takistuseks, mis ei võimalda tööle rakendada ringkonnakohtuid kui ka Riigikohtu töölerakendamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse