Menüü

Rahvusvaheline seminar "Tööseaduste täiustamise ja rakendamise probleeme"

Number 1995/10
Lk 437-439

Kokkuvõte

Töö- ja sotsiaalhooldusõiguse õppetool korraldas 16.-18.novembrini 1995.a Juristide Täienduskeskuse kaasabil ja Maailmapanga toetusel Tallinnas Eesti Haldusjuhtimise Instituudi ruumes tööõiguse alase seminari. Seminari eesmärgiks oli arutada tööseadusi tundva ja neid rakendava auditooriumiga Eesti tööseaduste hetkeseisu ja nende täiustamise vajadust ning saada välislektoritelt informatsiooni ja ideid tööseadustiku väljatöötamiseks. Seminaril osalesid tööinspektorid, ministeeriumide juristid, tööõigusele spetsialiseerunud magistrandid ja üliõpilased.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse