Menüü

Muudatustest elamuühistute ja nende liikmete õiguslikus seisundis

Autor:
Number 1995/8
Lk 345-347

Kokkuvõte

Eesti Vabariigi elamuseaduse (edaspidi ES, RT I 1992, 17, 254; 1994, 28, 426; 40, 653; 1995, 30, 380) sisult ja mahult kõige ulatuslikum muutmine toimus 24.mail 1995. a. (RT I 1995, 53, 846), kui muudeti ES III osa (§-d 14-26). ES III osasse paigutatud normid reguleerivad eluruumi kasutamist elamuühistu (kooperatiivi) liikmena.

Allpool püütakse anda ülevaade olulisematest muudatustest ES III osas koos mõningate kommentaaridega.

Kõigepealt tuleb märkida, et ES III osasse on korteriomandiseadusest (RT I 1994, 28, 426) üle võetud terminite „elamuühistu“ ja „elamukooperatiiv“ kasutamine sünonüümidena. Vastavalt sellele on pealkirjastatud ka elamuseadusandluse III osa: „Eluruumi kasutamine elamuühistu (-kooperatiivi) liikmena“.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse