Menüü

Sisehinda puudutavad kaitsesätted ühisettevõtete lepingutes

Number 1995/9
Lk 398-401

Kokkuvõte

Sisehind“ on mõiste, mida kasutatakse kaupade või teenuste ostu korral hargmaise kontserni (transnational corporation, edaspidi HMK) seotud üksuste vahel. Moonutuste vältimiseks peaks nõutav hind võrduma reaalse turuväärtusega, kuid mitmetel põhjustel võivad HMK-d kontsernisiseste tehingute arvetes nõuda hinda, mis on reaalturuhinnast suurem või väiksem. Seda nimetatakse „sisehinna kuritarvitamiseks“, mõnikord aga pejoratiivses mõttes lihtsalt „sisehinna kujundamiseks“.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse