Menüü

Kokkuvõte

Küllaltki levinud on arusaam, et kuritegude toimepanemine on seletatav kurjategija nõrga õigusteadvusega või õigusteadvuse väärarenguga. Siit tehakse omakorda järeldus, et noorte õiguskasvatuse keskseks ülesandeks on arenenud õigusteadvuse kujundamine, noorte kasvatamine kehtivasse õiguskorda lugupidava suhtumise ning õigusnormidest kõrvalekaldumatu kinnipidamise vaimus. Selle ülesande realiseerimiseks tuleb uurida õigusteadvuse struktuuri tervikuna ja selle üksikuid elemente eraldi, et selgitada välja nende elementide roll inimese õigusteadvuse kujunemisel. Käesolevas kirjutises käsitletakse õigusteadvuse ühte osa, õigusteadmisi, Eesti ja Texase koolinoorte võrdluses. Omavahel võrreldakse Eesti noorte seas 1990. aastatel läbiviidud uuringu ja 2001. aastal USA Texase osariigi üldhariduskoolide õpilaste seas läbi viidud uuringu tulemusi. Mõlemad uuringud viidi läbi sama ankeediga, mis töötati välja TRÜ kriminoloogialaboratooriumis 1970. aastatel ja mille eesmärgiks oli välja selgitada õigusteadmised, ettekujutus ideaalsest õigusest, suhtumine kehtivasse õigusesse ja suhtumine õiguslike ettekirjutuste täitmisesse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse