Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Liiduga ühinemise üks vaieldamatu eeltingimus on, et ühinenud riigile laieneb Euroopa õigus in corpore, seega ka selle õiguse alusel garanteeritud privileegid. Seetõttu hakkasid Eestis 1. maist 2004 kehtima kõik Euroopa Siseturu Ühtlustamise Ameti poolt registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärgid, mida juba praeguseks on üle 200 000 ning läbivaatamise ja registreerimise järjekorras on pidevalt ca 90 000 kaubamärgitaotlust.

Artiklis antakse lühiülevaade regulatsioonist olukorras, kus kuni 1. maini 2004 esitatud registreerimistaotluste põhjal võib Eestis ja Euroopa Liidus olla juba registreeritud või oodata registreerimist identsed või äravahetamiseni sarnased kaubamärgid samaliigiliste kaupade või teenuste jaoks. Edasi keskendutakse taoliste kollisioonide käigus tekkivate olukordade põhjalikumale analüüsile ja antakse soovitusi selliste vaidluste lahendamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse