Menüü

Kokkuvõte

Kirjastus Juura andis 2004. aastal välja Priidu Pärna raamatu „Asjaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne“, mis kujutab endast riidu Pärna ja Villu Kõve 1996. aastal ilmunud raamatu „Asjaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne“ teist, täiendatud ja muudetud trükki.

Artiklis oponeeritakse mõnele selles raamatus esitatud seisukohale.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse