Menüü

Kokkuvõte

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) põhine mobiilne töö on üks uutest töövormidest, mille on kaasa toonud tehnoloogia areng ning muudatused ühiskondlikes ja majanduslikes suhetes. Tegemist on töökorraldusega, mida iseloomustab töötamine erinevates kohtades väljaspool tööandja ruume (nt töötaja kodus, kliendi ettevõttes, kohvikus, teel olles), kasutades töö tegemiseks kaasaegset info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (nt sülearvutit, iPadi jmt) ning olles konkreetse kohaga veel vähem seotud, kui traditsiooniline kaugtöö. Kuigi IKT-põhist mobiilset tööd võib teha ka isik, kes töötab võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu alusel, peetakse artikli kontekstis IKT-põhise mobiilse töö tegijatena silmas töölepingu alusel tööd tegevaid isikuid.

IKT-põhise mobiilse töö kui sisu poolest kaugtöö alaliigi tegemine toimub töölepingu seaduse kohaselt tööandja ja töötaja kokkuleppe alusel. Artiklis uuritakse, kas kehtiv töösuhete regulatsioon võimaldab IKT-põhist mobiilset tööd probleemideta rakendada või on vajalik erireeglite kehtestamine. Mobiilse töö iseloomust tulenevalt võib olukorras, kus töö tegemise koht ei ole määratud ja tööandjale igakordselt teada, olla tööandjal praktikas keeruline kui mitte võimatu täita kõiki töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, sisustada töötaja töö tegemise koht ning täita töö- ja puhkeaja nõudeid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse