Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "töökaitse"

Kaugtöö aktuaalseid probleeme
Kaido Künnapas
2014 4, Lk 279 - 290
...TTOS § 12 lõike 1 kohaselt kohustub tööandja tagama töökaitsenõuete täitmise igas tööga seotud olukorras, tagavad......reeglite tõttu tuleb ka kaugtöö tegemisel järgida töökaitse ja töökeskkonnaga seotud nõudeid. Eeltoodud põhjustel...
Töövigastus ja tekitatud kahju hüvitamine
Tiia Kruusmaa
1994 6, Lk 152 - 154
...ravikindlustusseadus (RT 1991, 23, 272); 3Eesti Vabariigi töökaitseseadus (RT 1992, 25, 343); 4Eesti Vabariigi põllumajandusreformi......aega seitse ööpäeva. Uurmistoimingutes peab osalema töökaitsevolinik või tema puudumisel mõni teine töötajate esindaja...
Alaealine tööõigussuhetes
Heino Siigur
1995 2, Lk 39 - 43
...asendavate isikute ja teatud juhtudel ka riikliku töökaitseinspektori nõusolekut. Nimelt peab kõigil alaealistel......hüvitise kohaldamiseks. 5. Töökaitse Alaealise töökaitsekorralduse aluseks on Eesti Vabariigi töökaitse seadus...
1