Menüü

Kokkuvõte

Selle aasta suve alguses vastu võetud digisisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingute direktiiv reguleerib keskse küsimusena õiguskaitsevahendeid, mida tarbija saab kasutada olukorras, kus talle üle antud digisisu või digiteenus ei vasta lepingutingimustele, s.t on puudustega. Artiklis antakse ülevaade direktiivi õiguskaitsevahendite regulatsioonist ja analüüsitakse, mille poolest erinevad direktiivi reeglid Eesti võlaõigusseaduse õiguskaitsevahendite reeglitest. See omakorda võimaldab hinnata, kas ja kuivõrd tähendab direktiivi ülevõtmine uusi põhimõtteid Eesti lepinguõiguse jaoks. Selgitusena olgu märgitud, et uus direktiiv reguleerib üksnes tarbija, mitte aga ettevõtja õiguskaitsevahendeid: ettevõtja lepingulistes õiguskaitsevahendites direktiiv kehtiva õigusega võrreldes muudatusi kaasa ei too.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse