Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohustuse rikkumine"

Faktiline juhatuse liige ja tema vastutus äriühingu ees
Maiki Virks
2017 6, Lk 401 - 413
...juhatuse liige lepinguõiguse alusel eelkõige lepingulise kohustuse rikkumisest tuleneva kahju eest. Sellist ühingu ja......faktilisel juhatuse liikmel juhatuse liikme õigused ja kohustused.*35 Kvalifitseeritava õigussuhte kindlakstegemiseks...
Maksuintressi kohane määr
Jaanus Jõgi, Kristel Uibo
2017 4, Lk 223 - 231
...eesmärk Maksuõigussuhtest tekivad rahalised nõuded ja kohustused. Maksukohustuslase põhikohustus on täita maksuõigussuhtest......tekkinud maksukohustus (MKS *4 § 31 lg 1 p 1) ning kõrvalkohustuseks tasuda intressi, kui maksukohustus jäetakse tähtajaks täitmata...
Intressilt viivise arvestamise keeld
Jaanika Ots
2010 6, Lk 418 - 426
...*9 , inflatsioonimäär, oodatav inflatsioonimäär kohustuse kehtivuse ajal. *10 Tsiviilõiguses esineb intress......intressi, mida võlausaldaja võib võlgnikult nõuda kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni tegeliku tasumiseni...
Mis on vääramatu jõud?
Karin Sein
2004 8, Lk 511 - 519
...võlaõigusseaduse mõttes ehk millal ei vastuta võlgnik oma kohustuse rikkumise eest. Nende juhiste leidmiseks on artikli......jõud VÕS mõttes ehk millal ei vastuta võlgnik oma kohustuse rikkumise eest. Nende juhiste leidmiseks on artikli...
1  2  järgmine lehekülg»