Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohustuse rikkumine"

Faktiline juhatuse liige ja tema vastutus äriühingu ees
Maiki Virks
2017 6, Lk 401 - 413
...juhatuse liige lepinguõiguse alusel eelkõige lepingulise kohustuse rikkumisest tuleneva kahju eest. Sellist ühingu ja......faktilisel juhatuse liikmel juhatuse liikme õigused ja kohustused.*35 Kvalifitseeritava õigussuhte kindlakstegemiseks...
Maksuintressi kohane määr
Jaanus Jõgi, Kristel Uibo
2017 4, Lk 223 - 231
...eesmärk Maksuõigussuhtest tekivad rahalised nõuded ja kohustused. Maksukohustuslase põhikohustus on täita maksuõigussuhtest......tekkinud maksukohustus (MKS *4 § 31 lg 1 p 1) ning kõrvalkohustuseks tasuda intressi, kui maksukohustus jäetakse tähtajaks täitmata...
Intressilt viivise arvestamise keeld
Jaanika Ots
2010 6, Lk 418 - 426
...*9 , inflatsioonimäär, oodatav inflatsioonimäär kohustuse kehtivuse ajal. *10 Tsiviilõiguses esineb intress......intressi, mida võlausaldaja võib võlgnikult nõuda kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni tegeliku tasumiseni...
1  2  järgmine lehekülg»