Menüü

Kokkuvõte

Kohtuekspertiisisüsteem on äärmiselt keeruline, sest see hõlmab eri teadusvaldkondade ja erialade eksperte riiklikes ekspertiisiasutustes, eraeksperte ning koostööd erinevate riiklike ja erastruktuuridega. Tänapäeva kohtuekspertiisis on erilisel kohal rahvusvaheline koostöö. Ka Eesti menetlejal peab olema võimalus tõendi saamiseks eksperdiarvamusena välisriigist, kui see on menetluse tulemuse seisukohalt oluline. Iga ekspert teeb oma tööd parimate teadmiste ja võimaluste piires, aga juhuks kui ekspertiisiülesanne ületab tema pädevuse piire, on vajalik teada ka võimalustest teistes riikides ja vajadusel nõustada menetlejat abi saamiseks teise riigi ekspertiisiasutusest.

Artiklis räägitakse kohtuekspertide rahvusvahelistest ühendustest, eetikanormidest ja ekspertide nimekirjadest. Käsitletakse välisriigist ekspertiisi tellimisel ette tulevaid juriidilisi ja praktilisi probleeme, toetudes dokumendi- ja käekirjaekspertiisi praktikale.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse