Menüü

Kokkuvõte

Kindlustusteoreetiliselt ja kindlustuspraktikas eristatakse vastutuskindlustuse puhul üldvastutuskindlustust ja erialast vastutuskindlustust. Üldvastutuskindlustus on näiteks ettevõtte tegevuse vastutuskindlustus, ehitise omaniku vastutuskindlustus, hüdrotehnilise rajatise omaniku vastutuskindlustus, tööandja vastutuskindlustus, toote vastutuskindlustus ja ürituse korraldaja vastutuskindlustus. Erialase vastutuskindlustuse näideteks on advokaadi, kindlustusmaakleri, audiitorettevõtja, kohtutäituri, notari, pankrotihalduri, patendivoliniku, arsti, inseneri, arhitekti jne ametikindlustus.

Eestis on õigusvaldkonna tegijate seas kohustuslik vastutuskindlustus advokaatidel, notaritel, pankrotihalduritel ja kohtutäituritel. Käesolevas artiklis analüüsitakse õigusvaldkonna erialase vastutuskindlustuse (ka ametikindlustuse või kutsekindlustuse) problemaatikat Eesti õiguskorras. Selleks on esmalt peatutud põhjustel, miks vastutuskindlustus on tarvilik. Seejärel on antud ülevaade õigusvaldkonna elukutsete – advokaadi, notari, pankrotihalduri ja kohtutäituri – kohustusliku vastutuskindlustuse regulatsioonist. Järgnevalt on peatutud kindlustusjuhtumi määratlemise probleemil vastavate ametikindlustuste puhul ning tahtlikult tekitatud kahju hüvitamise problemaatikal. Ka on artiklis analüüsitud, mis on kohustusliku erialase vastutuskindlustuse puudumise õiguslikuks tagajärjeks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse