Menüü

Kokkuvõte

Artiklis uuritakse, milline õiguslik pilt ümbritseb abieluvälise kooseluga seonduvaid varasuhteid. Kohtupraktika on hakanud liikuma selles suunas, kus mõnedes kaasustes tuvastatakse vabaabielus partnerite vahel seltsinguleping või kohaldatakse nendevahelisele suhtele seltsingu sätteid analoogia korras. Abieluvälises kooselus elavata isikute puhul tuleks autorite arvates eeldada, et nende vahel ei ole tekkinud võlasuhet. Selline on eelduslikult olnud partnerite tahe, kui nad on otsustanud mitte abielluda. Kui partnerid teevad üksteise ühistes huvides toiminguid, on need reeglina käsitatavad mittetäielike kohustustena. Enamik ühise elu heaks tehtavatest investeeringutest tehakse täie teadlikkuse juures, et nende tegemiseks ei ole võlaõiguslikku kohustust ning nende tagasisaamiseks ei ole võlaõiguslikku nõudeõigust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse