Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "käsundita asjaajamine"

Faktiline juhatuse liige ja tema vastutus äriühingu ees
Maiki Virks
2017 6, Lk 401 - 413
...faktiline ühingujuht vastutada nii lepingu alusel, käsundita asjaajamisest tulenevalt kui ka deliktiõiguse alusel......suhtega. Selliseks lepinguväliseks suhteks võiks olla käsundita asjaajamine võlaõigusseaduse*31 (VÕS) § 1018 mõttes...
1