Menüü

Riiklikust järelevalvest kohalike omavalitsuste üle Eestis enne 1940.a.

Autor:
Number 1993/3
Lk 61-62

Kokkuvõte

Kehtiva Põhiseaduse §–i 160 järgi sätestab kohalike omavalitsuste korralduse ja järelevalve nende tegevuse üle seadus. Juuni alguses Riigikogu poolt vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse jõustumisega (RT I 1993, nr. 37, art. 558) kaotab kehtivuse 10. novembri 1989.a. Eesti NSV kohaliku omavalitsuse aluste seadus, mis reguleeris ka omavalitsuste tegevuse seaduslikkuse kontrolli. Seega ootab eraldi vastuvõtmist omavalitsuste järelevalve seadus. Kuna seda valdkonda on õigusalases kirjanduses suhteliselt vähe käsitletud, oleks otstarbekas vaadelda, kuidas teostati riiklikku järelevalvet kohalike omavalitsuste tegevuse üle Eestis enne 1940.a. Tolleaegsete lahenduste positiivseid ja negatiivseid külgi tuleks ilmselt ka praegu arvestada vastava seaduse koostamisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse