Menüü

Kokkuvõte


Ka vaieldavaid küsimusi

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 12 kohaselt on alaealisel töösuhetes ja töövaidlustes võrdsed õigused täisealisega, lisaks seaduse, haldusakti ja kollektiivlepinguga ettenähtud soodustused. Just need soodustused määravadki alaealise eriseisundi tööõigussuhetes, võrreldes täisealistega.

1. Alaealise tööleping

1. 1. Töölepingu sõlmimine

Alaealise tööõigussuhe tekib töölepingu alusel faktilise tööleasumise päevast. Töölepingu sõlmib alaealine isiklikult (TLS §29). Kellelgi ei ole õigust sõlmida töölepingut alaealise nimel või volitusel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse