Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "töölepingu muutmine"

Turvaline paindlikkus uues töölepingu seaduses
Merle Muda
2012 4, Lk 295 - 304
...olulisim töösuhteid reguleeriv akt – Eesti Vabariigi töölepingu seadus. 2006. aasta lõpus andis Euroopa Komisjon välja......rakendamist. Rohelise raamatu ilmumine aitas kaasa Eesti uue töölepingu seaduse eelnõu valmimisele – nüüd oli olemas põhjendus...
Tööõigus ja põhiseadus
Ave Henberg
2004 5, Lk 302 - 308
...Kehtiv töölepingu seadus koostati põhiseaduse-eelsel perioodil ning......seetõttu, et seaduse koostamisel võeti aluseks endisaegne töölepinguregulatsioon, mis oli välja töötatud plaanimajanduse......töötatud plaanimajanduse olude jaoks. Senini pole töölepingu seadust märkimisväärselt muudetud. Hetkel käib Riigikogus...
Tööõiguse praktikast
Helve Toomla
1995 10, Lk 439 - 441
...ei tunne üldse. Ei teata oma õigusi ega kohustusi, töölepingu sõlmimisse suhtutakse ükskõikselt, ei vaevuta oma......sõlmimisse suhtutakse ükskõikselt, ei vaevuta oma töölepingut isegi alles hoidma, rääkimata sellest, et lasta...
Alaealine tööõigussuhetes
Heino Siigur
1995 2, Lk 39 - 43
...Töölepingu sõlmimine Alaealise tööõigussuhe tekib töölepingu alusel faktilise tööleasumise päevast. Töölepingu......isiklikult (TLS §29). Kellelgi ei ole õigust sõlmida töölepingut alaealise nimel või volitusel. Ka vaieldavaid küsimusi Töölepingu...
Töölepingu seadus vajab muutmist ja täiendamist
Inge-Maret Orgo
1997 4, Lk 172 - 177
...tööseadustiku kehtestamisel. Mõned muudatused on töölepingu seadusesse sisse viidud juba selle kehtivusaja jooksul......laadi. Arvestatavamad sisulised muudatused tehti töölepingu seadusesse 9. veebruaril 1993 osalise tööaja rakendamise...
1