Menüü

Kokkuvõte

12. detsembril 1992. a. jõustunud autoriõiguse seadus (edaspidi AutÕS) kehtestab õigusliku kaitse kirjandus–, kunsti–, ja teadusteoste autoritele (sealhulgas tõlkijad, kogumike koostajad, stsenaristid jne.), teoste esitajatele, fonogrammi tootjatele ja raadio– ning televisiooniorganisatsioonidele. Käesoleva kirjutise autori arvates on teoste toimetajad põhjendamatult õiguslikust kaitsest ilma jäetud. Toimetaja töö tulemust praktikas loominguks ei peeta ning ka autoriõigusega kaitstavate teoste näidisloetelus (AutÕS §4 lg. 3) pole seda otsesõnu nimetatud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse