Menüü

Kokkuvõte

Algus Juridicas 1 ja 2 / 1996

5. peatükk. Kriminaalasjas menetletava tsiviilhagi läbivaatamata jätmise, menetluse peatamise, arutamise edasilükkamise, lõpetamise ning otsustamise probleemid

Vastavalt KrMK-le jääb või jäetakse kriminaalasjas esitatud tsiviilhagi läbi vaatamata jägmistel juhtudel:

1 kui kriminaalasja menetlus lõpetatakse (KrMK §-d 168, 194 lõige 1 punkt 4, 220);

2 kui tsiviilhageja, tsiviilkostja või nende esindaja ei ilmu kohtuistungile ja kohus leiab, et tsiviilhagi läbivaatamine ilma nende isikuteta ei ole võimalik (KrMK §213 lõige 2);

3 kui asjas tehakse õigeksmõistev kohtuotsus kuriteokoosseisu puudmise tõttu (KrMK § 269 lõige 3).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse