Menüü

Euroopa Liidu ja EV konkurentsiõigusest Rooma lepingu artiklite 85 ja 86 ning uue konkurentsiseaduse eelnõu põhjal

Autor:
Number 1997/7
Lk 352-358

Kokkuvõte

11. juulil 1997 läbis uue konkurentsiseaduse eelnõu Riigikogus esimese lugemise. Parandusettepanekute tähtajaks määrati 15. september 1997. Kuigi eelnõus on seaduse eeldatavaks jõustumisajaks märgitud 1. oktoober 1997, on reaalne, et seadus jõustub kõige varem 1998. aastal.

Esimene konkurentsiseadus võeti vastu 16. juunil 1993 (RT I 1993, 47, 642) ning see jõustus 7. juulil 1993. Turgu valitseva ettevõtte seisundi kuritarvitamist käsitlevad sätted jõustusid 1. oktoobril 1993 ja konkurentsi kahjustavaid lepinguid ning kooskõlastatud tegevust käsitlevad sätted 1. jaanuaril 1994. Nelja aastaga on Eesti majanduses toimunud küllaltki suured muutused, mis on tinginud ka konkurentsi puudutavate seaduste revideerimise. Euroopa Liitu pääsemise lootuses oleme üle võtmas EL vastavates seadustes sätestatud põhimõtteid. Sellised põhimõtted ja põhisätted on inkorporeeritud ka konkurentsiseaduse eelnõusse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse