Menüü

Kokkuvõte

Viimasel ajal on Eestis palju vastakaid arvamusi tekitanud igivana küsimus sellest, kuidas peaks kohtunik õigust tõlgendama ja rakendama. Laialdast tähelepanu on seejuures pälvinud seaduse sätte ja mõtte ning väärtustega seonduv. Ilmselt võib väita, et tegemist on probleemiga, millele on võimatu leida ainuõiget ning kõigile meelepärast lahendust. Samas ei peaks see tõdemus siiski tähendama loobumist lahenduste otsimisest. Alljärgneva lühikäsitluse eesmärk ei ole vaadeldava küsimusteringi kohta avaldatud seisukohtade kogu kirevuse edasiandmine. Esitatud on üks arusaam probleemi mõnede aspektide kohta.*1

Normi tekst ja normi mõte

Silmas pidades seaduse tähtsust kontinentaal-euroopalikus õiguskorras, võiks kõigepealt arutleda selle üle, millist rolli etendab kohtuniku jaoks normi tekst normi mõtte avamisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse