Menüü

Kokkuvõte

Hüpoteek on juba vana õigusmõiste. Samas on hüpoteek aga meie õiguses siiski veel vähetuntud õigusinstituut, kuna vaatamata kaasaegse hüpoteegi sajandipikkusele ajaloole Lääne-Euroopas *1 , ei ole meie juristid sellega enne asjaõigusseaduse jõustumist 1993. aastal kokku puutunud. *2 Kuigi alates 1993. aastast on hüpoteek Eesti õiguses olemas, ei ole sellega seonduvaid küsimusi ja probleeme siiani läbi töötatud. Nagu allpool selgub, on hüpoteegi puhul mitmeid lahendamata teoreetilisi ja praktilisi küsimusi, mis vajaksid lähemat analüüsi. Lisaks võimalike probleemide ja sõlmküsimuste väljatoomisele on uurijale väljakutseks hüpoteegi olemuse mõistmine, sellest sisuline arusaamine.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse