Menüü

Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura, 2010. 558 lk.

Number 2010/7
Lk 537-537

Kokkuvõte

Artikkel saadaval ainult pdf formaadis

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse