Menüü

Kokkuvõte

2006. aastal kinnitatud Justiitsministeeriumi arengukava kuni aastani 2011 nägi strateegilise eesmärgina ette kinnipeetavate isikute arvu vähendamist ning indikaatorina sooviti näha, et kinnipeetavate isikute arv 2011. aastaks on 3800. Eesmärk jõuda 3800 vangini täideti kiiresti. Käesoleva aasta 7. novembri seisuga on vanglates vangide arv vähenenud võrreldes arengukavale eelnenud ajaga oluliselt ning jõudnud 3378 isikuni. Tegemist on oluliselt parema tulemusega kui arengukava koostades prognoosida julgeti. Tegelikult jõuti eesmärgini juba oluliselt varem, aastal 2007. Vangide hulk vanglates tegi läbi järsu languse 2007. aasta jooksul.

Käesolevas artiklis analüüsitakse vangide arvu vähenemise võimalikke põhjuseid ja vabanemise mehhanismide toimimist. Artikkel analüüsib 2007. aastal tehtud muudatusi vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise korras, tingimisi vangistusest vabastamise järgset käitumiskontrolli, avavangla rolli vabastamisprotsessis ning karistusjärgse käitumiskontrolli regulatsiooni. Vaatluse all on tingimisi vabastamise protseduur ning kinnipeetavate vabanemisjärgse järelevalve küsimused, järelevalve võimalikkus ja probleemkohad järelevalve elluviimisel. Analüüsitakse ka eluaegsete kinnipeetavate tingimisi ennetähtaegse vabastamise problemaatikat.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse