Menüü

Kokkuvõte

Justiitsministeeriumi algatusel on käivitunud intellektuaalomandi kodifitseerimise protsess. Selle tulemusena loodetakse saavutada kvaliteetsem, õigussüsteemiga paremini integreeritud ja nüüdisaegsem intellektuaalse omandi seadustik. Seejuures ei käsitata kavandatavat tööstusomandi õiguse kodifitseerimist revolutsioonilise projektina, pigem senise arengu loogilise jätkuna. Kodifitseerimise protsess on käivitunud laiapõhjalisena ning selle põhimõtteks on kujunenud avalikkus ja avatus. Kodifitseerimise käigus kavatsetakse autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused reguleerida ühes kavandatavas õigusaktis ja teises kõigi tööstusomandi õiguste küsimusi. Käesolevas artiklis on käsitletud seda, millised on kodifitseerimise resultaadi struktuuri, programmi ja sisu esialgsed valikud. Seejuures keskendub autor eelkõige tööstusomandi õigusele ja õiguskorraldusele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse