Menüü

Kokkuvõte

Riigihankeõiguse eesmärk ei ole sundida hankijat ostma hanke korras teenust, mille osutamise võimekus on tal endal olemas. In-house-erand kujunes Euroopa Kohtu praktikas välja just selliste olukordade lahendamiseks, kus hankijal on vajalik võimekus olemas. Euroopa Kohtu praktikas on lisandunud sisetehingu reeglile halduskoostöö reegel, mis sisetehingust inspireerituna võimaldab jätta riigihanke korraldamata hankija-hankija vahelistes lepingutes. Euroopa Liidu kirjutatud õigusesse jõudis sisetehingu temaatika direktiividega 2014/23/EL ja 2014/24/EL.

Artiklis analüüsitakse sisetehingu ja halduskoostöö mõistet, olemust ning kohaldamise tingimusi lähtuvalt uutest riigihangete direktiividest. Seejärel käsitletakse sisetehingu ja halduskoostöö erandi regulatsiooni Eesti uues riigihangete seaduse eelnõus. Lõpetuseks analüüsitakse sisetehingu reegli kohaldumist jäätmealastele teenuste kontsessioonidele ning seda, kas Euroopa riigihankeõigusest lähtuvalt on Eestis jätkuvalt õigustatud jäätmeveo ja käitluse kontsessioonide välistamine sisetehingu erandi alt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse