Menüü

Kokkuvõte

Ehkki tänapäeval ei seata kahtluse alla, et loomad vajavad mingil määral õiguslikku kaitset, ei anna see tõdemus vastust küsimusele, milline peab olema loomade kaitse normide sisu. Õigusharu, mis reguleerib loomade kohtlemist inimeste poolt, võib nimetada loomakaitseõiguseks (ingl animal law).

Kuigi loomade kaitset pole sätestatud põhiseaduses, piiravad loomade kohtlemisele kehtestatud nõuded mitut seadusereservatsioonita ja kvalifitseeritud seadusereservatsiooniga põhiõigust, sh teadusvabadust ja vabadust täita usutalitusi. Kuna reservatsioonita ja kvalifitseeritud seadusereservatsiooniga põhiõigusi on võimalik piirata üksnes põhiseaduslikku järku õigusväärtuse nimel, peavad loomakaitsenõuded teenima mõnd seesugust õigusväärtust. Artiklis määratletakse loomakaitseõiguse keskne õigushüve ning hinnatakse, kas seda saab pidada põhiseaduslikku järku õigusväärtuseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse