Menüü

Kokkuvõte

Mure heade ja asjatundlike kohtunike, advokaatide, prokuröride jt kutseliste juristide järelkasvu pärast on tõsine. Eeltoodust johtus ka aasta tagasi avaldatud institutsioonide ja kutsekodade ühine pöördumine valitsuse ja ülikoolide poole. Viljar Peep on toonud Juridica veergudele mõttevahetuse selle üle, kuidas parandada õigushariduse kvaliteeti, ning pakub, et selleks sobib ühtne juristieksam. Juristieksami rakendamiseks on Justiitsministeerium teinud kiireid ettevalmistusi. Märtsi alguses avaldati vastav väljatöötamiskavatsus ning õige pea võis lugeda ettevalmistatud eelnõu. Väljatöötamiskavatsusele esitati omajagu märkusi. Juristieksami seaduse eelnõu seletuskirjas osale neist ka vastatakse, kuid mitmed põhimõttelist laadi küsimused on veel ka vastuseta. Veenev mõjuanalüüs, sh ülevaade eksamiga kaasnevatest kuludest ja riskidest, on praegu paraku puudu. Autorid on seisukohal, et juristieksami sisseviimine ei saa aidata kiiresti ja mõistlike kuludega õigusteaduse eriala lõpetajate teadmiste ja oskuste taset tõsta.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse