Menüü

Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Teine täiendatud väljaanne. Tallinn: Juura, 2008. 885 lk.

Autor:
Numbris 2008 /8|Lk 580-580