Menüü

Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Teine täiendatud väljaanne. Tallinn: Juura, 2008. 885 lk.

Numbris 2008/8
Lk 580-580