Menüü

Palju õnne karistusseadustiku juubeliks ehk retsensioon Laura Feldmanise doktoriväitekirja „Süüteokatsest loobumise instituudi põhjendus ja kohaldatavuse piirid kuritegelikule eeltegevusele“ kohta

Number 2017 /9|Lk 663 -669