Menüü

Kokkuvõte

Artiklis antakse ülevaade karistusõiguse eriosa loengute sarjas ilmunud J. Sootaki raamatust ning oponeeritakse mõnele selles raamatus esitatud seisukohale.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse