Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õiguskirjandus"

Põhiõiguste menetluslikust dimensioonist
Eerik Kergandberg
2003 1, Lk 8 - 13
Põhiseaduse §-s 14 sisalduva põhiõiguse põhisisuks on õigus riigipoolsele menetlusele ja korraldusele. Autori arvates ei hõlma see mitte üksnes kitsalt kohtumenetlust, vaid menetlust laiemalt. Põhiseaduse ...
Uut kirjandust rahvusraamatukogus

1993 3, Lk 65 - 65
Info Intellektuaalne omand Frank H. Foster, Robert L. Shook. Patents, Copyrights and Trademarks. – John Willy & Sons, Inc., 1989. Teos on käsitletav kui populaarteaduslikus vormis avaldatud patendinduse ...
Teel avatud ühiskonna poole
Peep Pruks
1993 1, Lk 17 - 18
Ilmselt sellele, kes viimasel aastal on jälginud meie kirjutavat pressi, peaks pealkirja lugemise järel selge olema, millest järgnevalt juttu tuleb. Vaieldamatult on Avatud Eesti Fond (AEF) – ja temaga ...
Uued juristide leksikonid Euroopas
Peeter Järvelaid
1994 10, Lk 252 - 254
Kas uus vaheperiood õigusajaloo uurimises? Veel viis aastat ja me astume uude sajandisse. Maailm ootab uuelt aastatuhandelt kahtlemata uusi ideid ka õigusteaduses. Kaasaegsete jaoks on sajandivahetuse ...
Lääne-Saksamaa õigusteaduse ajalugu
Peeter Järvelaid
1994 10, Lk 254 - 254
Rechtswissenschaft in der Bonner Republik. Studien zur Wissenshcaftsgeschichte der Jurisprudenz./Hrsg. von Dieter Simon. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994, 621 S. (Suhrkamp–Taschenbuch Wissenschaft ...
Artur Mägi tööde bibliograafia:
Maili Lokk
1994 7, Lk 178 - 178
1925KIRJAND =1. Valimiste kontroleerimine - Õigus, 1925, nr. 8, lk. 185–197. 1926KIRJAND =2. Maakonna omavalitsuse organisatsioon ja funktsioonid Eestis de lege lata et ferenda. Auhinnatöö. 1927KIRJAND ...
Uus õiguskirjandus

1995 10, Lk 460 - 462
Info = november 1995ÜLDKÜSIMUSED Bibliographia iuridica Estonica 1994 : Eesti ôigusbibliograafia / Koost. Küllike Maurer. - Tln : Eesti Rahvusraamatukogu, 1995. - 54 lk. Kohaviit: 2-95-11117:; 2-95-11118; ...
Õpik tööstusomandi õiguskaitsest
Anne Kalvi
1995 10, Lk 424 - 424
Käesoleval aastal ilmus veel üks märkimist vääriv õpik. See on Ants Kukruse kirjutatud „Tööstusomandi õiguskaitse“, Tallinn,1995. Õpik on antud välja Avatud Eesti Fondi ja Eesti Leiutajate Keskliidu ...
Uus õiguskirjandus - oktoober 1995

1995 9, Lk 418 - 420
Info = oktoober 1995ÜLDKÜSIMUSED Findlay, T. Cambodia: The Legacy and Lessons of UNTAC.-Oxford etc.: Oxford University Press, 1995.-238 p Kohaviit: 2-95-8509 The Japanese Legal System: Introductory ...
Uus õiguskirjandus Tartu Ülikooli teadusraamatukogus

1995 9, Lk 420 - 422
Info = november 1995ÜLDKÜSIMUSED Chapman, Jenny. Interviewing and counselling.-London: Cavendish Publishing, 1993. - VII, 133 lk : ill.-(Essential legal skills).-Sisaldab bibliograafiat ISBN1874241449 MÄRKSÕNAD: ...
Uus õiguskirjandus Tartu Ülikooli teadusraamatukogus

1995 8, Lk 370 - 371
Info ÜLDKÜSIMUSED Bibliographia iuridica Fennica. Helsinki, 1994.Kohaviit Per. A-18407 Busse D. Juridische Semantik: Grundfragen der juristischen Interpretationstheorie in sprachwissenschaftlicher ...
Uus õiguskirjandus

1995 8, Lk 373 - 374
Info ÜLDKÜSIMUSED Britain's Legal System. - London: HMSO, 1993. - 113 p. Kohaviit: 2-95-7839 TSIVIILÕIGUS Contract Law: Selected Source Materials. - St.Paul: West Publications, 1995. - 312 p ...
Raamat, mis väärib läbitöötamist
Heino Siigur
1995 7, Lk 320 - 322
1Eesti õigusteaduse allikate sarjas ilmus nr. 2 all faksiimileväljaandena prof. Juhan Vaabeli 1934. aastal kaitstud doktoritöö „Eesti riigi–maksundusõiguse põhiprobleeme. Riigi–maksundusõiguse normistiku ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»