Menüü

Kokkuvõte

Eesti kehtiva põhiseaduse § 3 sätestab, et rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa. Ka 1920. aasta põhiseaduse § 4 teine lause sätestas, et rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud määrused maksavad Eestis tema õigusliku korra lahutamatute osadena. 24. jaanuaril 1934 jõustunud 1920. aasta põhiseaduse uues redaktsioonis ei muudetud põhiseaduse §-i 4. 1938. aasta 1. jaanuaril jõustunud põhiseaduse § 4 teine lause sätestas, et rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud eeskirjad kehtivad Eestis õigusliku korra lahutamatute osadena.

Seega rahvusvahelise õiguse Eesti õigussüsteemi oluliseks osaks olemise puhul on tegemist põhiseadusliku järjepidevusega. Käesolevas artiklis antakse ülevaade sellest, kuidas käsitleti aastatel 1920–1940 rahvusvahelise avaliku ja eraõiguse alaseid küsimusi ainukeses tolleaegses juriidilises ajakirjas Õigus: mida peeti vajalikuks käsitleda, kas tolleaegsete autorite seisukohad olid pigem realistlikud või idealistlikud ja mis võis seda tingida.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse