Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õiguskirjandus"

Uus õiguskirjandus - suvi 1995

1995 7, Lk 325 - 326
Info suvi 1995ÜLDKÜSIMUSED Narits, R. Õiguse entsüklopeedia : Õpik Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele. - Tallinn : Õigusteabe AS Juura, 1995. - 140 lk. Kohaviit: 2-95-15216; 2-95-15217; ...
Uus õiguskirjandus Rahvusraamatukogus - mai 1995

1995 5, Lk 231 - 232
Info = mai 1995ÜLDKÜSIMUSED Keenan, D. Smith and Keenan's English Law. - 10th ed. - London : Pitman Publ., 1994. - 868 lk. Kohaviit: 2-95-3087 Major, W. T. Basic English Law. - 2nd ed. - London ...
Uus õiguskirjandus Rahvusraamatukogus - aprill 1995

1995 4, Lk 174 - 175
Info = aprill 1995ÜLDKÜSIMUSED Electronische Rechtsinformation in Österreich: Alle Juristischen Datenbanken im Überblick / Red. Werner Robert Svoboda. - Wien; München: Oldenbourg, 1994. - 191 lk ...
Uus õiguskirjandus - märts 1995

1995 3, Lk 129 - 130
Info = märts 1995ÜLDKÜSIMUSED Aichlreiter, J. W. Österreichisches Verordnungsrecht: Ein Systematisches Handbuch. Band 1-2. - Wien; New York : Springer- Verlag, 1988. - 876 (1.); 878-1067 (2.) lk ...
Uus õiguskirjandus Tartu Ülikooli teadusraamatukogus

1995 2, Lk 75 - 75
Info = jaanuar 1995ÜLDOSA Encyclopedia of the American judicial system: studies of the principal institutions and processes of law. New York: Scribners, 1987. Vol. 1. - 1987.- 432 lk.- Sisaldab ...
Uus õiguskirjandus Rahvusraamatukogus

1995 2, Lk 80 - 82
Info = jaanuar-veebruar 1995ÜLDKÜSIMUSED Boyer, Patrick. A Passion for Justice: The Legacy of James Chalmers McRuer. - Toronto : University of Toronto Press, 1994. - 436 lk. 2-95-01344 Grundgesetz ...
Euroopa Liidu Dokumentatsioon infoallikana
Ülle Must
1995 1, Lk 21 - 21
Viimase aasta jooksul on Eesti avalikkust püütud kaasa haarata vaidlusse Euroopa Liidu (edaspidi EL) poolt ja vastu. Neid diskussioone kuuldes-lugedes tekkis tihti mulje, et oleme ajas mõned sajandid ...
Uut õiguskirjandust Eesti Rahvusraamatukogus

1995 1, Lk 27 - 28
Info = november 1994ÜLDKÜSIMUSED Boyd, Susan K. The ABA's First Section : Assuring a Qualified Bar. S. l. : American Bar Association, 1993. 147 lk. 3-94-02028 Encyclopedia of Legal Information Sources ...
Uut õiguskirjandust Eesti Rahvusraamatukogus

1995 1, Lk 28 - 28
Info = detsember 1994ÜLDKÜSIMUSED Rechnungslegung, Prüfung, Wirtschaftsrecht und Steuern in den USA / Hrsg. Erik Sonnemann. Wiesbaden : Gabler, 1991. 369 lk. 2-94-07634 TSIVIILÕIGUS Computer Law ...
Uus õiguskirjandus Rahvusraamatukogus

1996 10, Lk 583 - 585
Info november 1996= ÜLDKÜSIMUSED D¡ez-Picazo, L. M. Sources of Law in Spain : An Outline. - Badia Fiesolina; San Domenico, 1994. - 79 p. - (EUI Working Papers in Law; 10). - Hispaania ôiguse allikad ...
Uus õiguskirjandus Rahvusraamatukogus

1996 9, Lk 516 - 517
Info Oktoober, 1996 ÜLDKÜSIMUSED= Kogumik Eesti ôigusakte : [Seisuga apr. 1996. a.]. - Tln. : Gothica, 1996. - 423 lk. - Töösuhted ja töökaitse, töö tasustamine ja puhkus; ravikindlustus, toetused ...
Uus õiguskirjandus Rahvusraamatukogus

1996 8, Lk 431 - 433
Info Sept 1996 ÜLDKÜSIMUSED= Coterrell, R. Law’s Community : Legal Theory in Sociological Perspective. - Oxford, 1995. - 381 p. - Õiguse sotsioloogiline kontseptsioon, ôigussotsioloogia Suurbritannias ...
Uus õiguskirjandus Rahvusraamatukogus

1996 7, Lk 361 - 365
Info suvi 1996 ÜLDKÜSIMUSED= Coing, H. Grundzüge der Rechtsphilosophie. - 5. Aufl. - Berlin; New York, 1993. - 317 S. - Õigusfilosoofia pôhijooni antiigist tänapäevani. Kohaviit: 1-96-3360= Current ...
Toimus Eesti Juristide Liidu üldkogu
Viive Varblas
1996 5, Lk 244 - 247
21. märtsil toimus Eesti Juristide Liidu üldkogu. Üldkogu avamise järel esines justiitsminister P. Varul teemal „Õigussüsteemi areng“: Oma ettekandes pidas minister tähtsamateks õigusloomet ja notariaadi ...
Uus õiguskirjandus Rahvusraamatukogus

1996 4, Lk 204 - 205
info Aprill 1996 ÜLDKÜSIMUSED= Geistlinger, M.; Kirch A. Estonia - A New Framework for the Estonian Majority And the Russian Minority. - Wien : Braumüller, 1995. - 159 p. - (Ethnos; 45). - Interdistsiplinaarne ...
Uus õiguskirjandus Rahvusraamatukogus

1996 3, Lk 148 - 149
Info märts 1996 ÜLDKÜSIMUSED= Calleros, Ch. R. Legal Method and Writing. - 2nd ed. - Boston etc. : Little, Brown, 1994. - 545 p. - Anglo-ameerika ôigussüsteemi ülevaade. Töö ôiguskoolides, ôiguskonsultatsioonifirmade ...
Uus õiguskirjandus Rahvusraamatukogus

1996 2, Lk 94 - 96
Info Veebruar 1996 ÜLDKÜSIMUSED= Bibliographia Iuridica Fennica, 1993. - Helsinki : Eduskunnan Kirjasto, 1995. - 315 s. - Soome õigusbibliograafia. Kohaviit: 2-96-770= Cohen, M. L.; Berring, R. C ...
Õiget õigust otsimas
Marju Luts
1996 1, Lk 41 - 43
Eelmise aasta Juridicas nr 5 ilmus ülevaade õigusajaloolaste seminaridest 1995. aasta kevadsemestril. Ka sügisel käis Eesti õiguse ajaloo õppetoolis mitu külalist. Nende ettekannetest, samuti ühisest ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»