Menüü

Kokkuvõte

FAKTID

Eesti Vabariigi põhiseaduse §39: „Autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule. Riik kaitseb autori õigusi“.

Autoriõiguse seaduse §46: „Teose kasutamine teiste isikute poolt.

(1) Teose kasutamist teiste isikute poolt ei lubata teisiti kui autori poolt oma varaliste õiguste üleandmise (loovutamise) korral või autori poolt antud loa (litsentsi) alusel, välja arvatud käesoleva seaduse IV peatükis ettenähtud juhud.

(2) Autori poolt oma varaliste õiguste üleandmine või luba teose kasutamiseks peab olema vormistatud kirjalikult, välja arvatud käesoleva seaduse §49 2. lõikes ettenähtud juhud.

(3) Autori poolt oma varaliste õiguste üleandmine või loa andmine teose kasutamiseks võib olla piiratud konkreetsete õiguste osas, samuti teose kasutamise eesmärgi, tähtaja, kasutamise territooriumi, ulatuse, viiside ja vahendite osas“. (RT 1992, 49, 615).

Eesti Vabariigi kaubamärgiseaduse §22: „Kaubamärgi loovutamine.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse