Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kriminaalmenetluse üldmõisted ja printsiibid"

Jehoova tunnistajate lapse arstide kriminaalasjast
Ants Nõmper
2000 4, Lk 212 - 223
...kriminaalvastutusele võtta StGB § 13 ja § 258a lõige 1 järgi (kriminaalmenetluse takistamine tegevusetusega ametiisiku poolt). 6......Legaliteediprintsiip ja selle rakendus Saksamaal Saksamaa kriminaalmenetluse koodeksi (Strafprozeordnung, StPO) a 152 lõige 2...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4